Снимка: Bonev Photography

  • BG
  • EN

Здравейте, казвам се Йоана!

Аз съм илюстратор на свободна практика и всяко нещо което рисувам минава през сърцето ми!

Основният ми източник на вдъхновение са хората, техните истории и емоционален свят. Вълнувам се от това как се свързваме по между си, както и с всичко красиво вътре и извън нас.

Огромно вдъхновение за мен са децата, тяхната чистота и непосредственост както и Жената, във всичките ѝ измерения и нейната вдъхновена същност.

Всичко това се опитвам да пресъздам в многоцветни портрети и дизайн на герои. Харесвам и се стремя към опростеност във формите и цветовете.

Основно работя с традиционни средства, предимно акварел и по-рядко гваш и акрилна боя.

Имам две деца и чудесен съпруг. Те са безкраен източник на радост в моя живот, както и ‘сътрудници’ в работата ми по много и най-различни начини ;-)

Hello, my name is Joana!

I am a freelance illustrator and every piece of my work goes through my heart!

My main source of inspiration are people, their stories and emotional world. I am excited about how we connect with each other, as well as with everything beautiful inside and outside of us.

My true inspiration are children, their purity and spontaneity as well as the woman, in all her dimensions and her inspired nature.

I try to recreate all that in colorful portraits and character design work. I love and I strive for simplicity in all shapes and colors.

I work with traditional media, mainly with watercolor and rarely with gouache and acrylic paint.

I have two children and a wonderful husband. They are endless source of joy in my life as well as ‘collaborators’ to my work in many different ways ;-)

Сайтът използва бисквитки за Гугъл аналитик, но не събираме лични данни чрез тях, примерно като личния Ви IP адрес.